Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie naboru wniosków CIEPŁE MIESZKANIE (budynki wielorodzinne)

Gmina Morąg ogłasza, iż od dnia 09.12.2022 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Morąg. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Morąg. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r. Na

2022-12-09, 0:00

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi ...

Trwają konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

2022-11-10, 14:28

Przejdź do wszystkich aktualności

Miejski szlak turystyczny


Logotypy UE, RP, Funduszy Europejskich oraz województwa Warmińsko_mazurskiego