Szanowni Państwo,
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ NASZYCH PRACOWNIKÓW
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania Koronawirusowi SARS-CoV-2,
interesanci w Urzędzie Miejskim w Morągu przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 89 757 22 31

Konsultacje drogowe

W czwartek 8 grudnia 2016 o godz.16:00 w Ratuszu Miejskim w Morągu odbędą się konsultacje projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta od skrzyżowania z ul. 11 Listopada i ul. Jagiełły w Morągu (bez przebudowy skrzyżowania typu „małe rondo”) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 530 w Łukcie (bez przebudowy skrzyżowania). W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zarządu dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dromos odpowiedzialnej za przygotowanie projektu.

Długość odcinka przewidywanego do rozbudowy wyniesie 16,822 km, wg kilometraża docelowego. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jej ramach przewiduje się wykonanie niżej wymienionych prac:

-        wzmocnienie nawierzchni drogi

-        przebudowę istniejących skrzyżowań;

-        przebudowę obiektów inżynierskich

-        budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;

-        budowę stanowiska do ważenia pojazdów;

-        budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;

-        wycinkę kolidujących z przebudową drzew;

-        budowę i przebudowę odwodnienia drogi;

-        budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości;

-        przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;

-        zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;

-        wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;

-        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Każda wyrażona podczas konsultacji opinia zostanie rozważona przez projektantów.

plakaty - morąg-łukta